רישום תמרוקים- שאלות ותשובות

האם קיימות דרישות נוספות לצורך רישום תמרוק לתינוקות?

כן. בנוסף לדרישות הרגילות יש לצרף דו"ח הערכת בטיחות (Safety Assessment)

במידה ומעוניינים בקבלת אישור משרד הבריאות לשמות נוספים, כיצד יש להגיש בקשה זו?

כל עוד הפורמולה של התמרוקים הנוספים זהה לחלוטין לתמרוק הרשום, יש להגיש בקשה לאישור שמות נוספים בלבד.