סל התרופות

סל שירותי הבריאות

זוכה גם לכינוי הנפוץ אך השגוי " סל התרופות ", הוא רשימת הטכנולוגיות הרפואיות
הניתנות לתושבי ישראל על ידי קופות החולים, במימון המדינה, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

 

הרשימה המפורטת של תכולת סל התרופות מופיעה בתוספות לחוק.
טכנולוגיה רפואית מוגדרת כתרופה, מכשיר רפואי, ציוד רפואי, פרוצדורה רפואית אבחנתית או טיפולית, תכניות בריאות וכן מסגרות אירגוניות בהן ניתן הטיפול.
סל התרופות ניתן למבוטחים לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך פרק זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריהם, הכול בכפוף לתנאים המפורטים בחוק ובתקנותיו.
במסגרת תקציב המדינה, נוהגת המדינה להגדיל אחת לשנה את סכום הכסף המוקצב לסל התרופות ולמנות ועדה ציבורית,
ועדת שירותי הבריאות, שקובעת אלו טכנולוגיות רפואיות ותרופות נוספות יוכנסו לסל הבריאות.
העלות הכוללת של כל התרופות והטכנולוגיות הרפואיות המועמדות להכללה בסל התרופות בכל אחת מהשנים האחרונות היתה גבוהה לאין ערוך מהתקציב המיועד לעדכון הסל!
בלאו שירותים פרמצבטים בעלת נסיון רב בהכנת בקשות להכללת תרופות וציוד רפואי בסל התרופות.
אנחנו אף נלווה אותך לאורך כל תהליך הערכת הבקשות במשרד הבריאות באמצעות קביעת האסטרטגיה המתאימה ביותר עבור
המוצרים שלך על מנת להגדיל את הסיכויים להכללתם בסל למרות התקציב הנמוך יחסית שהקצתה לכל מדינת ישראל.

צמתי החלטה בסוגיית סל התרופות

חברות תרופות / ציוד רפואי, במיוחד אלו העוסקות בפיתוח ומחקר אינווטיבי,

נאלצות להתמודד עם מספר אתגרים לא מבוטל לאורך המסלול הארוך והמורכב של הכללת טכנולוגיה חדשה בסל שירותי הבריאות של מדינת ישראל.

נדרש לפעול באופן מושכל תוך היכרות מעמיקה עם הדרישות הרגולטוריות, המגבלות התקציביות, התנגדויות מקבלי
ההחלטות והאינטרסים הרבים של השחקנים המעורבים בזירת עדכון סל שירותי הבריאות.
אתם כמגישי בקשות להכללת תרופה, ציוד רפואי או פרוצדורה רפואית, וודאי שואלים בתחילת הדרך:
 • כיצד להציג באופן משכנע את הנתונים הקליניים, האפידמיולוגים והכלכליים?
 • מהי ההתוויה שכדאי לציין בבקשה להכללת תרופה או ציוד רפואי?
 • האם ניתן להגיש בקשה ברמה מקצועית גבוהה בתקופה בה קיימות פעילויות רבות אחרות לא פחות חשובות לחברה?
 • כיצד יתרשמו מקבלי ההחלטות מהנתונים המוצגים בבקשה להכללת טכנולוגיה רפואית חדשה?
 • מהו המחיר המתאים שיש להציע?
לאחר הגשת הבקשה אתם וודאי תוהים:
 • כיצד מתנהל תהליך הערכת בקשות להכללת טכנולוגיה רפואית חדשה בסל שירותי הבריאות?
 • מיהם הגורמים החשובים היכולים להשפיע על הצלחתך בהשגת היעד?
 • כיצד ניתן להשפיע על מקבלי ההחלטות על מנת שיתמכו בהכללת התרופה, ההתוויה או הציוד הרפואי בסל?
 • כיצד לפעול על מנת להשיג דירוג גבוה (A8 או A9)?
 • מהן הדרכים הנכונות לניהול מו"מ בשלבים המכריעים של דיוני הוועדה הציבורית של סל שירותי הבריאות?
 • בקיצור, מה ניתן לעשות על מנת להגדיל הסיכויים להכללת טכנולוגיה רפואית חדשה בסל?

השירותים שלנו בתחום סל התרופות

להכללת תרופה או ציוד רפואי חדש בסל התרופות קיימת במקרים רבים השפעה ישירה ומשמעותית על ההצלחה העסקית שלך.

בלאו שירותים פרמצבטים מציעה עבורך תמיכה מקיפה בפעילות המורכבת של הכללת תרופות חדשות, ציוד רפואי חדש והתוויות חדשות בסל שירותי הבריאות.
השירות מותאם באופן אישי על פי הצרכים שלך בכל נקודת זמן, וכולל בין היתר:
 • ניהול תחום סל שירותי הבריאות הכולל תכנון, הכנת בקשה והגשתה למשרד הבריאות, וליווי מקצועי לאורך התהליך עד סיום עבודת ועדת שירותי הבריאות.
 • הכנת בקשה להכללת טכנולוגיה רפואית (תרופה, התוויה או ציוד רפואי חדש) בסל: מענה מקצועי לדרישות קליניות, אפידמיולוגיות וכלכליות. שירותי רוקח ממונה במסגרת הגשת הבקשה.
 • קביעת תכנית עבודה לצורך העלאת המודעות לתחום הרפואי הרלוונטי ולתרופה/ציוד רפואי המוגש לסל בקרב הציבור והצוות הרפואי.
 • הכנת תכנית אסטרטגית לחיזוק התמיכה של מקבלי ההחלטות בטכנולוגיה הרפואית החדשה.
 • ייזום פעילות מקיפה לקידום התרופה, ההתוויה ו/או הציוד הרפואי מיד לאחר הגשת הבקשה.
 • פגישות עדכון שוטפות, כולל ביצוע שינויים אסטרטגיים על פי הצורך.
 • הדרכות לצוות הסל בחברות תרופות וציוד רפואי.
 • טיפול בהכללת טכנולוגיה חדשה בביטוחים משלימים של קופות החולים ובביטוחי בריאות של חברות ביטוח.
לסיכום, בלאו שירותים פרמצבטים מספקת סטנדרטים גבוהים של נסיון וידע קליני, רוקחי, אפידמיולוגי וכלכלי שיבטיחו לך מקסום הסיכויים להשגת המשימה של הכללת טכנולוגיה רפואית בסל שירותי הבריאות.

שאלות ותשובות נפוצות

מדוע צריך סל תרופות במדינה?

סל התרופות של מדינת ישראל מיועד לאפשר לאזרחי המדינה טיפול בתרופות חדשות ושימוש בטכנולוגיות רפואיות חדשניות יקרות. למעשה המדינה מסבסדת את העלות היקרה של התרופות, הציוד הרפואי וטכנולוגיות מתוחכמות לטובת הציבור. הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות המליצה על הכנסת 128 תרופות וטכנולוגיות, בהם טיפולים עבור כ-200 אלף איש בעלות כוללת של 550 מיליון ₪ לשנת 2022.

מי מחליט מה יהיה בסל התרופות?

הוועדה הציבורית להרחבת סל שירותי הבריאות (סל הבריאות) אשר מורכבת מנציגי משרד הבריאות, משרד האוצר, קופות החולים, בתי חולים ונציגי ציבור (צוצחים מתחומי הרפואה, האתיקה, הכלכלה והרווחה) היא זו שממליצה למנכ"ל משרד הבריאות על התרופות התרופות הסצפיצפיות והטכנולוגיות הרפואיות החדשניות שייכללו בסל התרופות בשנה הקלנדרית הבאה. מבנה זה נקבע כדי להבטיח כי החלטות הוועדה יתקבלו מתוך שיקול דעת מקיף וראיה חברתית-ציבורית כוללת.

איך אני יודע אם תרופה נמצאת בסל התרופות?

"מאגר התרופות של משרד הבריאות בקישור הבא https://israeldrugs.health.gov.il/#!/byDrug
מספק מידע לגבי כל תרופה הרשומה בפנקס התכשירים של מדינת ישראל כולל האם היא נמצאת בסל התרופות."

מתי מעדכנים את סל התרופות?

סל התרופות מתעדכן אחת לשנה. הדיונים של ועדת הסל מתחילים מיד בתום חגי תשרי ומסתיימים בסוף דצמבר.

האם מדובר רק על תרופות מסובסדות?

התרופות והטכנולוגיות שנמצאות בסל שרותי הבריאות של מדינת ישראל הן תרופות אשר מסובסדות על ידי מדינת ישראל לטובת כל אזרח/ית אשר מבוטחים באחת מקופות החולים.