הדרכה – שאלות ותשובות

באילו נושאים ניתנות הדרכות והרצאות?

הדרכת עובדי רישום חדשים, הרצאות בנושאים מגוונים: נהלי ודרישות משרד הבריאות הישראלי, רישום בישראל, רישום בחו"ל (FDA, EMEA), שינויים בתנאי הרישום, אריזות ועלונים של תכשירים רפואיים, מערכת הבריאות בישראל, ובכל נושא הקשור לרישום

האם תוכלו לקיים הדרכות והרצאות בנושאים ספציפיים הרלוונטיים לחברתנו?

כן. נשמח לקיים הדרכות, והרצאות בנושאים שידרשו ע"י הלקוח, בין היתר בתחום הרישום, השינויים בסביבה הרגולטורית בארץ ובעולם, תרגום רפואי, עקרונות הכנת חומרי אריזה, אבטחת איכות אצל יבואני תרופות ומכשור רפואי, שחרור אצוות, דיווח וניטור תופעות לוואי מטיפול תרופתי או מוצר רפואי אחר ועוד.