כללי

האם יש לכם אישור לתקן איכות?

לבלאו שירותים פרמצבטים הסמכה לת"י ISO 9001:2008 החל משנת 2013. החברה הראשונה בתחום שהינה בעלת תקן איכות ישראלי ובינלאומי.

לבלאו שירותים פרמצבטים הסמכה לת``י ISO 9001:2008 החל משנת 2013. החברה הראשונה בתחום שהינה בעלת תקן איכות ישראלי ובינלאומי

אנו מודעים לחשיבות שמירה על סודיות וחיסיון המידע לכל אורך מעורבותנו בפרויקט ולאחריו. אנו מתחילים לעבוד אך ורק לאחר חתימה על הסכם סודיות, ומקפידים לקיים את דרישותיו. המסמכים שלך נשמרים במקום מאובטח וזמינים אך ורק לגורמים שמתוקף תפקידם מעורבים בפרויקט.

מהיכן מתבצעת העבודה?

השירותים יכולים להתבצע במשרדנו או במשרדי הלקוח, בהתאם לצרכי הלקוח ואופי העבודה.

האם ניתן לקבל שירות באופן זמני (חופשות, מחלות, פרויקט חד פעמי, עומס עבודה וכו')?

כן. אנו מנוסים בביצוע פרויקטים זמניים ממשרדנו או ממשרדי הלקוח, לדוגמא במצבים של חופשות עובדים, חופשות לידה, הגשת תכשיר חדש לרישום, הגשת חידוש רישום או שינויים בתנאי הרישום, דיווח וניטור תופעות לוואי, שחרור אצוות, שדרוג מערכת האיכות של יבואני תרופות ומכשור רפואי, הכנת או עדכון חומרי אריזה של מוצרי רפואה ועוד. לאחר הבנת צרכי הלקוח, מוגדרת מסגרת העבודה, נקבעים לוחות הזמנים לביצוע המשימה/ות עם הלקוח ובאמצעות ניהול איכות ממוקד מטרה, מושגת המטרה באופן יעיל ומהיר ככל הניתן.