נגישות לתרופות חדשות – רישום התרופות

איך מתבצע תהליך רישום תרופה חדשה בישראל? בישראל, החוק מסדיר את תהליך האישור והרישום, של כל תרופה חדשה אשר רוצים למכור בארץ. תהליך זה אמור להבטיח, שיינתן אישור רק לתרופות שהן בטוחות לשימוש, איכותיות וגם יעילות, בכל הנוגע לתועלת הרפואית שהן אמורות לספק. אלה השלבים העיקריים, ברישום של תרופה חדשה כזו:   הגשת בקשה: ראשית, יש להגיש בקשה לרישום תרופה למחלקת רישום באגף הרוקחות של משרד הבריאות, על פי "נוהל הגשת בקשות לרישום תכשירים רפואיים". את הבקשה מגיש "רוקח ממונה" של מפתחי או מייבאי התרופה, אשר אושר על ידי משרד הבריאות. אם מדובר בבקשת אישור לתרופה מיובאת, מגישי הבקשה חייבים
קרא עוד