על רישום אמ"ר ולאילו מוצרים הוא מיועד

על רישום אמ"ר ולאילו מוצרים הוא מיועד משרד הבריאות אמור כרגולטור לדאוג בין היתר לבטיחות השימוש במכשירים או אביזרים רפואיים שונים. למעשה, מייצג משרד הבריאות את האינטרס הציבורי בהיבטים הללו. במשרד הבריאות קיים אגף המכונה – אגף אמ"ר. אמ"ר אלו הם ראשית תיבות של "אביזרים ומכשירים רפואיים". אגף זה ממונה על כל הנושא של רישום אמ"ר. אמ"ר, על פי ההגדרות של משרד הבריאות זהו כל מכשיר, תוכנה, אביזר, חומר כימי, מוצר ביולוגי או טכנולוגי אשר נעשה בו שימוש לצורך טיפול רפואי או שהוא נדרש לצורך הפעלה של מכשיר שמשמש לטיפול ואינו מיועד כאמצעי תרופתי הפועל על גוף האדם. ההגדרה הינה
קרא עוד